O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Синдикат фабрике „Гоша-Шинска возила“ у Министарству економије и регионалног развоја

На захтев председника Синдикалне организације „Гоша-Шинска возила“ и Штрајкачког одбора фабрике „Гоша-Шинска возила“, а у организацији Самосталног синдиката металаца Србије дана 17.5.2012.године у Министарству економије и регионалног развоја одржан је састанак на тему „престанак производње вагона од стране власника фабрике „Гоша-Шинска возила“, неисплата зарада, уговори и субвенције, штрајк репрезентативних синдиката.  


Састанку су присуствовали: Ненад Мијаиловић саветник Министра у Министарству економије и регионалног развоја, Божидар Тодоровић председник Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије „Гоша-Шинска возила“, Милорадовић председник Синдикалне подружнице Самосталног синдиката металаца Србије „Гоша-Шинска возила“, Председник Индустријског синдиката „Гоша-Шинска возила“, Председник синдиката УГС Независност „Гоша-Шинска возила“ и Љубодраг Цвркотић секретар Самосталног синдиката металаца Србије.
На крају састанка је и Министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић обавио разговор са делегацијом синдиката из фабрике „Гоша-Шинска возила“.