O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Представнице Секције жена Самосталног синдиката металаца Србије на међународном семинару

Међународни семинар за  жене на тему „Комуникацијске вештине“  одржан је у Скопљу у Хотелу Континентал, 26-27 марта 2012.године.
Представнице Самосталног синдиката металаца Србије на овом семинару су биле: Радмила Марковић из предузећа „Гоша“ из Смедеревске Паланке и Снежана Курчубић из предузећа „Металац“ Горњи Милановац.
Највећи део семинара је био посвећен треми.
Трема је нешто што је присутно у свима нама и имају је сви чак и краљеви.
Трема је као вирус, увек је присутна у нама и треба се изборити са њом.
Негативну трему треба трансформисати у позитивну трему.
Успећемо онолико колико верујемо да смо у праву.


Да би смо трему победили мора да стекнемо говорно искуство.
Морамо бити позитивни.
Битан фактор у свим тим наступима је тело. Приликом излагања исправите кичму и врат, опустите рамена и насмејте се. Основа је реч у функцији са телом.
За све је потребна добра припрема и она се одвија током целог живота.
Најчешће грешке: нејасна поента, нема користи за публику, нема јасан текст, предуго представљање. Излагање треба да буде: кратко, јасно и тачно.
Сваки говор мора да садржи увод, разраду и закључак.
У уводу се мора привући пажња слушаоца, открити тема, успоставити сарадња са публиком и привући пажњу слушаоца.
Разрада мора да буде добра организација, специфична целина, централна идеја и главна идеја.
За закључак треба осмислити реченицу која се памти и треба завршити ефектно.
Дикција се састоји из правилног изговарања речи.
Ако се правилно дише из дијафрагме говорних мана нема.
Артикулација је јако битна . Говор не сме бити брз, сувише гласан а ни тих.
Најважнија вештина комуникације је слушање.


Јако битан фактор је фит бек(дати и добити повратну информацију).
Фит бек може да буде: директан, специфичан, искрен и подржавајући.
Јако битно је вођење записника приликом одржавања састанака и контрола састанка јако битна. Не сме се дозволити да састанак оде у погрешном правцу. Зато лидер мора да буде добро припремљен.
Семинар је био јако поучан и интересантан. Добро је то што су представнице Секције жена свих земаља у окружењу биле присутне и где су се могла разменити позитивна искуства. Ово је био први део семинара, други део се очекује у септембру са истим учесницима.
Искрене честитке домаћинима, односно госпођи Маре Анчевој, јер је све било беспрекорно и за сваку похвалу.

Представница Секције жена за Србију
Радмила  Марковић