O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ПРЕДСТАВНИЦИ САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ У ЗАГРЕБУ

Делегација Самосталног синдиката металаца Србије je 29-30. марта 2012.г. учествовала на састанку чланица организације будуће Европске индустријске федерације радника (EIWF) у Југоисточној Европи.


Поред делегације Самосталног синдиката металаца Србије, састанку су присуствовале све чланице EMЦЕФ, EMФ, ETУФ у Бугарској, Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији, Македонији, Румунији и Црној Гори ради припреме Оснивачког конгреса 16. маја 2012.год.
Представници ЕМФ-а Urlih Eckelmann, ЕМЦЕФ-а Michael Wolters и ETУФA Luc Triangle су представили будућу организацију ЕIWF, њену структуру и будуће задатке. Између осталог, истакли су да ће нова организација бројати преко 8 милиона чланова, 230 појединачних чланица подељених на 8 регија од којих је једна Југоисточна Европа. 


Организацију састанка омогућила је Фондација Фридрих Еберт, а учесницима састанка испред те организације, обратио се Roland Feicht који је поздравио одлуку о уједињењу и будућој организацији и пожелео много успеха у раду.