O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Председник Самосталног синдиката металаца Србије на 50. јубиларном Сајму привредних возила

        Председник Самосталног синдиката металаца Србије са својим сарадницима присуствовао је отварању 50. јубиларног Међународног сајма привредних возила и пратеће опреме „Beotruck 2012“. На Сајму су изложени камиони, аутобуси, доставна возила, приколице, полуприколице специјалне надградње и прaтећа опрема. Учешће на овогодишњем сајму узело је 155 излагача из 20 земаља.
На Сајму су се, осим светских произвођача великих привредних возила, представили и домаћи произвођачи
ФАП из Прибоја


Фабрика Застава камиони Крагујевац

 

Инпро Крагујевац итд.

        У билатералним разговорима са представницима ове три фабрике, Председник Самосталног синдиката металаца Србије се упознао са новим моделима привредних возила, производњом и утицајем светске економске кризе на произвођаче привредних возила.
50. јубиларни сајам је отворио министар економије и регионалног развоја Небојша Ћирић који је посебну пажњу посветио домаћим произвођачима Застава Камионима из Крагујевца и Фап из Прибоја.
У разговорима Министра економије и регионалног развоја и Председника Самосталног синдиката металаца Србије посебна пажња посвећена је пласману домаћих привредних возила, стимулацији произвођача од стране државе и субвенцијама за производњу.