O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић
говорио на Свечаној академији ПРВА ПЕТОЛЕТКА ТРСТЕНИК
поводом 63 године постојања

Делегација Самосталног синдиката металаца Србије у саставу Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије, Миленко Ћурчић председник Регионалне организације Самосталног синдиката металаца Србије за регион Централна Србија, Драган Продановић секретар Регионалне организације Самосталног синдиката металаца Србије за регион Централна Србија и Драган Таврић председник Већа Савеза самосталних синдиката Србије за општину Трстеник на позив Самосталног синдиката и пословодства предузећа Прва петолетка Трстеник 23.3.2012.г. учествовала је у обележавању 63. годишњице успешног рада и постојања Прве петолетке Трстеник. Делегација Самосталног синдиката металаца Србије посетила је изложбени салон Прве петолетке Трстеник и упознала се са најновијим производима ове фирме.

Поред тога, делегација Самосталног синдиката металаца Србије учествовала је и на Свечаној академији обележавања овог јубилеја. Нас Свечаној академији су говорили Зоран Веселиновић генерални директор Прве петолетке Трстеник, Верица Калановић потпредседник Владе Републике Србије и Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије, чији говор објављујемо у наставку текста.

 

Поштоване раднице,
поштовани радници,
поштовано пословодство,
поштовани гости,
пријатељи „Прве петолетке“,

дозволите да вас поздравим у име Самосталног синдиката металаца Србије, у име мојих сарадника и у моје лично име и да вам честитам 63-ћу годишњицу постојања и успешног рада.

Ваш пример дугогодишњег успешног рада, опстанка на домаћем и светском тржишту показује да је металска индустрија у Србији витална и јака и да без рада и развоја металске индустрије нема ни рада ни развоја Србије.

Сви ми морамо уложити максималне напоре да „Прва петолетка“, као и друга предузећа металске инустрије Србије наставе свој развој, добијају послове на домаћем тржишту а да кроз нову технологију добијају послове на европском и светском тржишту.

Могу да дам себи за право да оценим да је оваквом резултату рада допринела и успешна сарадња синдиката и пословодства „Прве петолетке“, као и разумевање проблема и помоћ надлежних министарстава Владе Републике Србије.

Користим прилику да укажем на неколико важних проблема са којима се сусрећемо у последње време. Пре свега, одређен број радника предузећа у реструктурирању нема оверене здравствене књижице јер предузећа немају средстава да уплате порезе и доприносе. У циљу решавања тог проблема, водили смо разговоре са Министарством здравља, а најавили смо се и Министарству финансија, где очекујемо коначан договор. Такође, нисмо добили сагласност Министарства финансија за проширено дејство Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије због, наводно повећања обавеза Министарства финансија предузећима у реструктурирању. Ради решавања овог проблема очекујемо разговор са Министарством финансија. Ових дана, очекујемо почетак разговора са представницима Министарства економије и регионалног развоја ради дефинисања коначног статуса предузећа у реструктурирању.

Због радника, града Трстеника и Србије надамо се, а ми ћемо у синдикату учинити све што треба, да ће „Прва петолетка“ још дуго година постојати и успешно радити.

Металски поздрав.