O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Председник Самосталног синдиката металаца Србије у посети Термомонту - Шимановци

19.3.2012.г. председник Самосталног синдиката металаца Србије Зоран Вујовић са сарадницима, Владом Миљушем председником Покрајинске организације Самосталног синдиката металаца Србије за АП Војводину и Љубодрагом Цвркотићем секретаром Самосталног синдиката металаца Србије учествовао у раду Скупштине Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије Термомонт из Шимановаца.

 

Дневни ред Скупштине је:
1.-   Место и улога Самосталног синдиката металаца Србије, активности у правцу укључивања синдиката у политички и парламентарни живот - излагач Зоран Вујовић;
2.-   Анализа рада синдикалних организација у Војводини, запошљавање и заштита запослених од отказа – излагач Влада Миљуш;
3.-   Чланство у општини Пећинци и могућност за повећање броја чланова - излагач Рајко Јокић председник Већа Савеза самосталних синдиката општине Пећинци;
4.-   Извештај о раду за 2011.г. – излагач Зоран Спасојевић председник Синдикалне организације Термомонт;
5.-   Питања и предлози.

 

Након завршене седнице Скупштине синдикалне организације Термомонт, делегација Самосталног синдиката металаца Србије посетила је производне погоне и у разговорима са запосленима упознала се са прозводним програмом предузећа Термомонт.