O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Председник Самосталног синдиката металаца Србије у посети предузећу и Синдикалној организацији Новкабел Нови Сад

Зоран Вујовић председник ССМС са својим сарaдницима Владом Миљушем, председником Покрајинске организације ССМС за АП Војводину и Љубодрагом Цвркотићем секретаром ССМС, дана 20.3.2012.г учествовали су у раду седнице Одбора Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије Новкабел из Новог Сада.


У раду седнице учествовао је и генерални директор предузећа Новкабел Драган Цветковић који је све присутне упознао са резултатима рада предузећа у протеклом периоду и законским проблемима које намеће дражава, а који угрожавају рад и опстанак предузећа металске индустрије Србије.
Седници је присуствовао и у њеном раду учествовао и Драго Ђокић, председник Већа СССС града Новог Сада.


Након завршетка седнице Одбора Синдикалне организације, делегација Самосталног синдиката металаца Србије је посетила прозводне погоне предузећа и у разговорима са запосленима упознали се са производним програмом предузећа.