O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Минел трансформатори Рипањ траже раскид купопродајног уговора

На захтев Председника Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца Србије предузећа Минел трансформатори Рипањ – Београд и његових сарадника дана 19.3. 2012. г  у просторијама  Самосталног синдиката металаца Србије одржан је састанак на тему: 

  • Поштовање купопродајног уговора од стране купца, колективни уговор код послодавца и најава штрајка – протеста.

 

Састанку су присуствовали: Зоран Вујовић председник ССМС, Милојко Суруџић председник организације ССМС за град Београд, Стеван Стојковић председник СО Минел Трансформатори са сарадником и Љубодраг Цвркотић секретар ССМС.
Закључак одржаног састанка је да се у што краћем могућем року одржи састанак у Агенцији за приватизацију, да се Министар економије и регионалног развоја упозна са проблемима и да се затражи раскид купопродајног уговора.