O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Предузећа Самосталног синдиката металаца Србије Одбрамбене индустрије Србије у Министарству економије и регионалног развоја

У оргaнизацији Самосталног синдиката металаца Србије дана 19.3.2012.г. у Министарству економије и регионалног развоја одржан састанак представника три министарства: Министарства економије и регионалног развоја, Министарства финансија, Министарства одбране са председницима Синдикалних организација Самосталног синдиката металаца Србије предузећа одбрамбене индустрије Србије на тему:
- реализација Закључака од 01.11.2011.г. за предузећа одбрамбене  индустрије Србије

 

Састанку су присуствовали: Зоран Вујовић председник ССМС, Драган Јекић Слобода Чачак и председник Комисије Самосталног синдиката металаца Србије одбрамбене индустрије Србије, Небојша Ћирић министар eкономије и регионалног развоја, Бранислав Зец државни секретар у Министарству економије и регионалног развоја, Ненад Мијаиловић саветник Министра економије и регионалног развоја, Душан Никезић државни секретар у Министарству финансија, Илија Пилиповић помоћник Министра у Министарству одбране, Бојан Зрнић бг. начелник Управе за одбрамбене технологије, Вељко Петровић пп. Управе за одбрамбене технологије, Бранко Петровић Крушик Ваљево, Зоран Станић Први партизан Ужице, Драган Илић Застава оружје Крагујевац, Ненад Миливојчевић Прва искра Барич, Зоран Бабић МБ Лучани, Томислав Трипковић ППТ наменска Трстеник, Љубиша Велимировић 14.октобар Крушевац, Ранисав Весовић саветник директора МБ Лучани и Љубодраг Цвркотић секретар ССМС.


У отвореној расправи представници Самосталног синдиката металаца Србије анализирали су предметне закључке и захтевали од министарстава да се крене у реализацију свих закључака. Од стране предствника министарстава подржани су закључци и договорено је следећe:
- да се од стране министарстава припреме предлози закључака за Владу РС којима би се омогућила конверзија у складу са закључцима радне групе,
-  да се везано за разлике у зарадама по тужбама радника разговора са државним секретаром у Министарству финансија,
- и на крају, да се са свим овим питањима информишемо на следећем састанку који ће бити одржан за 10-так дана.
По завршетку састанка искористили смо прилику да представницима Министарства економије истакнемо проблем предузећа „14. Октобар“ Крушевац, Фабрика вагона Краљево, Необус Нови Сад, Минел трансформатора Рипањ као и питање субвенција за предузећа у реструктурирању.
Такође, државном секретару у Министарстсву финансија поставили смо питање разлога недавања сагласности за Посебан-грански колективни уговор за металску индустрију Србије и најавили потребу састанка да би се ово питање коначно разрешило.