O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

У ИМК”14. ОКТОБАР” КРУШЕВАЦ СМЕЊЕНО РУКОВОДСТВО

 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА

 

Од 05.03.2012.год. до 16.03.2012.год. Самостални синдикат ИМК „14. октобар“ад-Крушевац је почео серију свакодневних протеста, што се огледало у организовању свакодневних централних Зборова запослених, а након тога протестна шетња по граду и испред Градске управе и након тога повратак у фабрику.
Повод протеста је био незаказивање седнице Управног одбора предузећа на коме би се разматрали захтеви запослених и Самосталног синдиката и то: исплата заосталих пет зарада као и захтев за разрешење Извршног одбора предузећа, односно генералног директора и његова три заменика.
Како се Управни одбор оглушавао о захтеве, то се и прибегло притиску испред Градске управе,  јер од седам чланова Управног одбора, четири члана је делегирала Градска управа Крушевца, преко Владе Републике Србије.
Након неколико дана протесту се придружила и организација синдиката „Независност“ у ИМК „14. октобар“-Крушевац, сменивши,  пре тога свог тадашњег председника и подпредседника који су подржавали пословодство, и прихватили захтеве и заједничке кораке са Самосталним синдиктома ИМК „14. октобар“ –Крушевац.
Протесту се дана 08.03.2012.год. придружио и председник Регионалне организације Самосталног синдиката металаца Србије за центарлну Србију, Ћурчић Миленко.
Протесту се дана 14.03.2012.год. придружио и председник Самосталног синдиката металаца Србије, Вујовић Зоран , који се и обратио запосленима у кругу предузећа и у току протестне шетње испред Градске управе. Том приликом,  на захтев Вујовић Зорана, догодио се и састанак са помоћником  градоначелника Града Крушевца, Смиљковић Мирославом, који је обавестио председника Вујовића, да састанку неће бити присутни Председник Управног одбора и Генерални директор,  иако су уредно позвани од стране Градске управе.


Обраћајући се запосленима, Вујовић је обећао помоћ Самосталног синдиката металаца Србије у погледу смене пословодства и помоћи од стране државе у погледу покретања процеса производње и исплата зарада. У том смислу је и обавио неколико контаката са ресорним министарствима и људима задуженим за одговарајуће области у циљу разрешења проблема.


На крају је и последњег дана протеста заказана и одржана седница Управног одбора на којој је разрешен Председник Управног одбора и изабран нови председник Управног одбора. Разрешен је и Генерални директор и његова три помоћника. На истој седници је именован нови Генерални  директор Жарко Козић, дипл. инг.
Тиме су престали протести и свакодневна окупљања запослених, пре свега да би се створили услови да ново пословодство крене у реализацију производње и исплате заосталих зарада.
Тиме је такође спречена криза управљања и руковођења, коју су врло очигледно наметали неки фактори са својих позиција.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ председник, Велимировић Љубиша