• САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ, ДУВАНСКЕ ИНДУСТАРИЈЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛИ  СИНДИКАТ  ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА И ИГМ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПУТАРА  СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ

 

Београд, 26.8.2010.

       Поштовани,
Свеукупно лоша економска и социјална ситуација у Србији,  која се огледа у тешком, незавидном и скоро бесперспективном положају радника у реалном сектору који представљамо, определило нас је да Вам се обратимо са захтевом да у најскорије време одржимо састанак са Вама и Вашим сарадницима.
Недостатак инвестиција и посла, велика незапосленост, огроман рад на црно, огромно дуговање послодаваца према пензионом и здравственом фонду, велика дуговања државних институција и предузећа према привреди, су вишегодишња образложења због чега радници у Србији примају нередовне зараде, мале зараде која не могу да обезбеде егзистенцијални минимум, због којих не могу да остваре основну здравствену услугу и због којих не могу да остваре право на пензију.
Дугогодишње искрено опредељење самосталних синдиката да очува социјални мир у Србији,  наше чланство доживљава као отуђеност њихових представника, „дил“ синдикалних лидера са светом политике и капитала, при чему се из године у годину њихов друштвени и економски положај и стандард срозавају.
Активности на успостављању истинског социјалног дијалога били су наш приоритет и опредељење, али и испоставило се - само илузија, поштовали смо наше обавезе из потписаних докумената, протокола, споразума, уговора, али друга два социјална партнера, преузете обавезе  су доживљавала само као слова на папиру.
Преговори око гранских колективних уговора у реалном сектору су „потемкинова села“ пред међународним институцијама, а не дугорочан оквир и договор света рада и капитала,  којим ће се сузбити нелојална конкуренција и социјални дампинг.  Грански колективни уговори у реалном сектору у уређеним  индустријским односима су претпоставка за стабилан привредни и социјални амбијент, тако да непостојање њихово у Србији доживљавамо као систем „дивљег запада“ и даље репродуковање таквог стања.
Доле потписани представници самосталних синдиката из реалног сектора, истински опредељени да омогуће бољи положај чланства које им јe дало мандат у редовној и демократској процедури, предложиће и Савезу самосталних синдиката Србије и свом чланству,  да због непостојања социјалног дијалога у Србији, непостојања гранских колективних уговора, малих зарада које не подмирују ни минималну потрошачку корпу,  приступе и учествују у организовању протестних и штрајкачких активности,  како би остварили интересе радника у Србији.
Из тих разлога,  самостални синдикати из реалног сектора заказују протесте пред Унијом послодаваца Србије и пред Министарством за рад и социјалну политику (Палата федерације). Протесте заказујемо за 08. септембар 2010. године и то у 11,00 и 13,00 сати.
За поменути датум,  пред Унијом послодаваца Србије и Министарством рада и социјалне политике ,  заказујемо конференције за новинаре,  да јавност упознамо са стварним разлозима тешког стања у привреди и разлозима за непотписивање гранских колективних уговора.

З а х т е в а м о:

 • да се сви грански колективни уговори наведених синдиката потпишу и добију проширено дејство најкасније до 01. октобра 2010. године. У протевном тражимо да се Унији послодаваца изда раешење да нису репрезентативни,
 • од Министра Расима Љајића да  утврди репрезентативност удружења послодаваца са којима ће мо потписати гранске колективне уговоре,
 • од Председника Владе РС да са овим синдикатима организује састанак,  ради договора о превазилажењу садашњих проблема,
 • састанак са Министром рада и социјалне политике ради договора о решавању насталих проблема и
 • састанак са Министром Министарства економије и регионалног развоја,  ради решавања насталих проблемеа у привреди.

Ради враћања међусобног поверења,  неопходно је да састанке закажете најкасније до среде 02. септембра 2010. године.

Поштовани,
Радницима и синдикатима је догорело до ноката. Или ћемо сести и договорити се,  или ћемо позвати све запослене у Србији да се генералним протестом и штрајковима изборимо за своја права.

Достављено:

 • Цветковић Мирку, председнику Владе Републике Србије
 • Љајић Расиму, министру рада и социјалне политике

 

 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ, ДУВАНСКЕ ИНДУСТАРИЈЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛИ  СИНДИКАТ  ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА И ИГМ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ  СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПУТАРА  СРБИЈЕ,
 • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ.

Београд, 26.8.2010.

       Поштовани,
Свеукупно лоша економска и социјална ситуација у Србији,  која се огледа у тешком, незавидном и скоро бесперспективном положају радника у реалном сектору који представљамо, определило нас је да Вам се обратимо са захтевом да у најскорије време одржимо састанак са Вама и Вашим сарадницима.
Недостатак инвестиција и посла, велика незапосленост, огроман рад на црно, огромно дуговање послодаваца према пензионом и здравственом фонду, велика дуговања државних институција и предузећа према привреди, су вишегодишња образложења због чега радници у Србији примају нередовне зараде, мале зараде која не могу да обезбеде егзистенцијални минимум, због којих не могу да остваре основну здравствену услугу и због којих не могу да остваре право на пензију.
Дугогодишње искрено опредељење самосталних синдиката да очува социјални мир у Србији,  наше чланство доживљава као отуђеност њихових представника, „дил“ синдикалних лидера са светом политике и капитала, при чему се из године у годину њихов друштвени и економски положај и стандард срозавају.
Активности на успостављању истинског социјалног дијалога били су наш приоритет и опредељење, али и испоставило се - само илузија, поштовали смо наше обавезе из потписаних докумената, протокола, споразума, уговора, али друга два социјална партнера, преузете обавезе  су доживљавала само као слова на папиру.
Преговори око гранских колективних уговора у реалном сектору су „потемкинова села“ пред међународним институцијама, а не дугорочан оквир и договор света рада и капитала,  којим ће се сузбити нелојална конкуренција и социјални дампинг.  Грански колективни уговори у реалном сектору у уређеним  индустријским односима су претпоставка за стабилан привредни и социјални амбијент, тако да непостојање њихово у Србији доживљавамо као систем „дивљег запада“ и даље репродуковање таквог стања.
Доле потписани представници самосталних синдиката из реалног сектора, истински опредељени да омогуће бољи положај чланства које им јe дало мандат у редовној и демократској процедури, предложиће и Савезу самосталних синдиката Србије и свом чланству,  да због непостојања социјалног дијалога у Србији, непостојања гранских колективних уговора, малих зарада које не подмирују ни минималну потрошачку корпу,  приступе и учествују у организовању протестних и штрајкачких активности,  како би остварили интересе радника у Србији.
Из тих разлога,  самостални синдикати из реалног сектора заказују протесте пред Унијом послодаваца Србије и пред Министарством за рад и социјалну политику (Палата федерације). Протесте заказујемо за 08. септембар 2010. године и то у 11,00 и 13,00 сати.
За поменути датум,  пред Унијом послодаваца Србије и Министарством рада и социјалне политике ,  заказујемо конференције за новинаре,  да јавност упознамо са стварним разлозима тешког стања у привреди и разлозима за непотписивање гранских колективних уговора.

З а х т е в а м о:

 • да се сви грански колективни уговори наведених синдиката потпишу и добију проширено дејство најкасније до 01. октобра 2010. године. У протевном тражимо да се Унији послодаваца изда раешење да нису репрезентативни,
 • од Министра Расима Љајића да  утврди репрезентативност удружења послодаваца са којима ће мо потписати гранске колективне уговоре,
 • од Председника Владе РС да са овим синдикатима организује састанак,  ради договора о превазилажењу садашњих проблема,
 • састанак са Министром рада и социјалне политике ради договора о решавању насталих проблема и
 • састанак са Министром Министарства економије и регионалног развоја,  ради решавања насталих проблемеа у привреди.

Ради враћања међусобног поверења,  неопходно је да састанке закажете најкасније до среде 02. септембра 2010. године.

Поштовани,
Радницима и синдикатима је догорело до ноката. Или ћемо сести и договорити се,  или ћемо позвати све запослене у Србији да се генералним протестом и штрајковима изборимо за своја права.
Достављено:

 • Цветковић Мирку, председнику Владе Републике Србије
 • Динкић Млађану, министру  економије и регионалног развоја
 • Орбовић Љубисаву, председнику Савеза самосталних синдиката Србије

 

Povratak na stranicu Aktuelnost