O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 07.3.2012.
Број: 17

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
-н/р МИНИСТРУ Драгану Шутановцу-

Поштовани Министре,

Након заједничког састанка у Топчидеру заједничка комисија је дефинисала одређене закључке које сада треба реализовати.

Имајући у виду одређене проблеме у вези са тим неопходан је састанак представника три министарства, и то: Министарства одбране, Министарства економије и регионалног развоја и Министарства финансија.

О овом састанку начелно сам разговарао са министром Ћирићем и добио сагласност да тај састанак организујемо у среду 14. марта 2012. године.
Са Државним секретаром у Министарству финансија, господином Душаном Никезићем, нисам ступио у контакт али ћу му послати допис.

Поштовани Министре, у складу са напред изнетим, молимо Вас да дате сагласност да Помоћник министра господин Илија Пилиповић, са сарадницима присуствује овом састанку.

Металски поздрав.

 

Београд, 07.3.2012.
Број: 17/1

МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
-н/р Министру Небојши Ћирићу-

Поштовани Министре,

У вези са нашим негдашњим разговором информисао сам представнике Министарства одбране.

Они се слажу да заједнички састанак представника Министарства економије и регионалног развоја, Министарства одбране и Министарства финансија са председницима синдиката предузећа одбрамбене индустрије Србије, организујемо у среду 14. марта 2012. године и то у 10,00 или 15,00 сати.

Молимо Вас да потврдите овај састанак и да, својим ауторитетом, помогнете да састанку присуствује и Државни секретар у Министарству финансија господин Душан Никезић.

Такође Вас молимо, у складу са нашим разговорима да, тог дана или пре или после наведеног састанка примите и представнике синдиката ФАП-а из Прибоја.

Да би смо даље организовали састанак неопходно је да нам Вашу потврду пошаљете што пре.

Металски поздрав.

 

Београд, 07.3.2012.
Број: 17/2

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
-н/р Државном секретару Душану Никезићу-

Поштовани,

Пре неколико дана проследили смо Вам допис који смо упутили Председнику Републике Србије, везано за проблем недобијања сагласности за проширено дејство Посебног-гранског колективног уговора за металску индустрију Србије и најављеног протеста радника металске индустрије пред резиденцијом Председника РС.

По старом лошем обичају нико још ништа није одговорио.

Следеће седмице заказујем седницу Председништва Самосталног синдиката металаца Србије и конкретизујемо одлуку Управе ССМС за заказивање и одржавање протеста. За разговор још има времена, али када закажемо протест немојте да нас зовете.

Користим прилику да Вас информишем да је Радна група одбрамбене индустрије Србије урадила предлог закључака и доставила задуженим министарствима.

Како су се у рeализацији тих закључака појавили одређени проблеми заказујемо заједнички састанак представника Министарства економије и регионалног развоја, Министарства одбране и Министарства финансија са представницима синдиката одбрамбене индустрије Србије и то у среду 14. марта 2012. године, са почетком у 10,00 или 15,00 сати.

За овај састанак начелну сагласност смо добили од Министарства економије и регионалног развоја и Министарства одбране.

Било би веома важно да овом састанку присуствујете и Ви јер од ваше сагласности зависи реализација закључака.

Металски поздрав.