O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

ПРЕДСЕДНИШТВО ССМС У МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ

        Дана 09.12.2011.г. у Министарству економије и регионалног развоја одржан састанак Председништва Самосталног синдиката металаца Србије, у проширеном саставу, са Министром економије и регионалног развоја и државним секретаром Министарства правде.
Састанку су испред  Министарства економије и регионалног развоја присуствовали: министар, Небојша Ћирић, помоћник министра, Мишела Николић, државни секретар, Бранислав Зец, саветник министра, Ненад Мијаиловић и директор Агенције за приватизацију, Владислав Цветковић са својим сарадником.
Испред  Министарства правде састанку је присуствовао државни секретар, Слаободан Хомен.
Испрад Самосталног синдиката металаца Србије присуствовали су: Зоран Вујовић, председник ССМС, Божидар Тодоровић, потпредседник ССМС, Милутин Баловић, потпредседник ССМС, Новак Васић, потпредседник ССМС, Горан Милетић, потпредседник ССМС, Миленко Ћурчић, председник регионалне организације ССМС за централну Србију, Радослав Аничић, председник регионалне организације ССМС за западну Србију, Влада Миљуш, председник Покрајинске организације ССМС за АП Војводину, Милојко Суруџић, председник организације ССМС за град Београд, Славко Благојевић, председник СО „Гоша- монтажа“ Велика Плана, Зоран Радосављевић, ген. директор „ИМР“-а Раковица, Милан Видаковић, ген. директор „ФРА“ Чачак и Љубодраг Цвркотић, секретар ССМС.

Теме састанка су биле:
1.проблеми предузећа металског комплекса поводом блокаде рачуна предузећа у реструктурирању и њихова даља судбина;
2. сентенца правног мишљења;
3. проблеми предузећа металског комплекса Србије по регионима;
4. договор о будућој сарадњи и активностима.

        Након разматрања наведених тачака дневног реда уз учешће свих присутних одржана је конференција за штампу на којој су учествовали министар економије и регионалног разбој,а Небојша Ћирић, државни секретар Министарства правде, Слободан Хомен и председник Самосталног синдиката металаца Србије, Зоран Вујовић.

Следећи састанак ће се одржати после 20. децембра 2011. год. у Министарству економије и регионалног развоја.