O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 22.11.2011. ИЗВОР: ССМС.                                                                 

Данас, 22.11.2011. делегација Самосталног синдиката металаца Србије и  Самосталног синдиката хемије и неметала Србије у саставу:

  • Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије
  • Милан Видаковић, директор „Фабрика резног алата“ Чачак
  • Горан Милетић, потпредседник Самосталног синдиката металаца Србије и председник Синдикалне организације „Застава КАМИОНИ“ Крагујевац
  • Славко Благојевић, председник Синдикалне организације „ГОША монтажа“ Велика Плана
  • Ранисав Весовић, саветник директора за консолидацију и реструктурирање предузећа „Милан Благојевић“ – Наменска
  • Предраг Алексијевић, председник Синдикалне организације „ШАМОТ“ Аранђеловац

 

била је на заказаном састанку са Државним секретаром у Министарству правде Слободаном Хоменом, а поводом наших захтева са протеста одржаног 17.11.2011. године.
На основу наших захтева, Државни секретар је изнео следећа могућа конкретна решења:

  • да Врховни касациони суд донесе правни акт или разјашњење правног акта који би омогућио да судови застану, односно одложе извршење поводом правоснажних судских пресуда, на годину дана;
  • да Министарство правде да мишљење поводом примене Закона о обезбеђењу и извршењу и Закона о парничном поступку, које би омогућило да судови поступајући по овим предметима одложе њихово извршење годину дана;
  • да предузећа у реструктурирању и друга предузећа покрену поступак пред Врховним касационим судом о заузимању става о спорним правним питањима из главе 14. Закона о парничном поступку.

 

Договорено је да се у вези са напред изнетим, Самостални синдикат металаца Србије и Државни секретар Министарства правде чују телефоном у четвртак 24.11.2011. године пре подне. До тог датума, Државни секретар ће обавити још један разговор са председницом Врхавног касационог суда Србије. Делегација синдиката је упознала Државног секретара да овај проблем мучи и приватизована предузећа за која ће се такође тражити адекватна решења.