O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 21.10.2011. ИЗВОР: ССМС.

ДЕЛЕГАЦИЈА СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “ЕЛИД” ДОЊИ ДУШНИК У ЦЕНТРАЛИ ССМС 21.10.2011.

Синидикална организација Самосталног синдиката „ЕЛИД“ из Доњег Душника, у штрајку, обратила се Самосталном синдикату металаца Србије  за помоћ из следећих разлога:

  • неуспела приватизације,
  • неисплаћивање зарада за пет месеци,
  • неуплаћевање послодавца картица за превоз,
  • неповезан радни стаж и
  • неизмиривање доприноса за обавезно здравствено осигурање.

 

На основу ових навода Самостални синдикат металаца Србије  је обезбедио састанак код помоћника Министра за рад и социјална питања, госпође Раде Катић.
Састанак је одржан 21.10.2011. године на коме су присусутвовали: Петковић Живко, представник Синдикалне организације самосталног синдиката металаца „Елид“, чланови Штрајкачког одобора и Председник општине Доњи Душник.
На састанку смо утврдили надлежности по неведеним питањим, а Министарство рада и социјалне политике је обећало једнократну помоћ од 5.000 динара за све раднике.
Од Агенције за приватизацију добили смо информацију да они нису надлежни за ове проблеме радника „ЕЛИД“-а. Они су нас упутили на Централни регистар,  где смо утврдили да власник „ЕЛИД“-а има судску забрану од 08.02.2011. године, да располаже, отуђује и гласа на акцијама издаваоца.
Након тога,  ступили смо у контакт са Дирекцијом за управљање привремено одузетом имовином и они су обећали да ће нам се јавити 26.10.2011. године.
Након тога одлучићемо о даљим активностима.