O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ОИС 21.10.11

Дана 21.10.2011. године одржан је састанак Радне групе, формиране на основу закључака заједничког састанка предузећа Одбрамбене индустрије Србије, Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Министарства економије и регионалног развоја, Министарства финансија и Министарства спољних послова, одржаног дана 18.10.2011. године  уз присуство:

Министарства одбране:

 1. пуковник Ненад Иванчевић,  Сектор за материјалне  ресурсе, Управа за одбрамбене технологије

 

Министарства економије и регионалног развоја:

 1. Ненад Мијаиловић, саветник министра

 

Министарства унутрашњих послова Србије:

 1. Милан Васовић, начелник одељења за контролу промета и превоза опасних материја

 

Министарства финансија:

 1. Ненад Раденковић, саветник председника Владе Републике Србије 

 

Представника послодаваца предузећа Одбрамбене индустрије Србије:

 1. Јован Давидовић, генерални директор ХК „Крушик“ АД Ваљево
 2. Ранисав Весовић, саветник директора за консолидацију и реструктурирање предузећа Милан Благојевић АД Лучани

 

Представника Самосталног синдиката металаца Србије:

 1. Драган Јекић, председник комисије Одбрамбене индустрије Србије и председник Синдикалне организације Компаније Слобода АД Чачак
 2. Зоран Станић, председник Синдикалне организације Први партизан АД Ужице.

 

Након дискусија, дефинисани су следећи:
 
З А К Љ У Ч Ц И:

1. У трајни улог Републике Србије претварају се доспеле обавезе по основу јавних прихода који су приход Буџета Републике Србије и доприноса за социјално осигурање са стањем на дан 31.01.2012. године и предузећа из групације „Одбрамбена индустрија Србије“: „Утва“ Панчево; „Телеоптик-жироскопи“ Земун; „Крушик“ Ваљево; „Први партизан–наменска“ Ужице; „Слобода–наменска“ Чачак; „Милан Благојевић–наменска“ Лучани; „Прва петолетка–наменска“ Трстеник; „14. октобар–наменска“ Крушевац; „Прва искра–наменска“ Барич; „Застава-оружје“ Крагујевац.

2. У трајни улог Републике Србије претварају се доспеле обавезе према Јавним предузећима чији је оснивач Република Србија, са стањем на дан 31.12.2011. године предузећа из групације „Одбрамбена индустрија Србије“: „Утва“ Панчево; „Телеоптик-жироскопи“ Земун; „Крушик“ Ваљево; „Први партизан–наменска“ Ужице; „Слобода–наменска“ Чачак; „Милан Благојевић–наменска“ Лучани; „Прва петолетка–наменска“ Трстеник; „14. октобар–наменска“ Крушевац; „Прва искра–наменска“ Барич; „Застава-оружје“ Крагујевац.

3. Препоручује се Управном одбору Фонда за развој Републике Србије, да донесе одлуку о претварању у трајни улог Фонда за развој Републике  Србије доспелих обавеза са припадајућим каматама, предузећа из групације „Одбрамбена индустрија Србије“.

4. Препоручује се надлежним органима градова Београда, Крагујевца, Чачка, Ужица и општина Ваљево, Крушевац, Лучани, Трстеник, Панчево да донесу Одлуку о отпису доспелих обавеза по основу јавних прихода који су изворни или уступљени приходи локалне самоуправе са стањем на дан 31.12.2011. године предузећа из групације „Одбрамбена индустрија Србије“.

5. Препоручује се да се у трајни улог Републике Србије претворе доспеле обавезе према државним органима, министарствима, и државним организацијама – повериоцима, са стањем на дан 31.12.2011. године предузећа из групације „Одбрамбене индустрије Србије“.

6. Задужује се Министарство економије и регионалног развоја да у Буџету Републике Србије обезбеде средства за кредите са субвенционисаном каматом за подстицај производње, извоза, модернизације и развоја у 2012. године предузећа из групације „Одбрамбене индустрије Србије“, као и обезбеђивање средстава за збрињавање вишка запослених – социјални програм под истим условима за сва предузећа из групације „Одбрамбена индустрија Србије“.

7. Задужују се ресорна министарства да иницирају доношење новог закона о Одбрамбеној индустрији Србије као и измене постојећег Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме.

8. Препоручује се Влади да са ресорним министарствима обезбеди средства за исплату доспелих обавеза предузећа („МБ–наменска“ АД Лучани; „Слобода“ Чачак; „Жироскопи“ Земун) по правоснажним судским пресудама по тужбама бивших радника за заостале зараде и разлике у зарадама.

9. Препоручује се измена Програма Фонда за развој, којом би се омогућило да предузећа из групације „Одбрамбене индустрије Србије“ могу да користе кредите Фонда за модернизацију и развој.

10. Да Министарство одбране и Министарство економије и регионалног развоја убрзају завршетак поступка трансформација друштвеног капитала који партиципира у предузећима из групације „Одбрамбене индустрије Србије“.

Рок за изјашњавање ресорних министарстава по овим закључцима је ПЕТАК 28.10. 2011. године.

КОМИСИЈА ОДБРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ Председник, Драган Јекић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић

Достављено:

Министарство одбране:

 1. Министар, Драган Шутановац
 2. пуковник Ненад Иванчевић,  Сектор за материјалне  ресурсе, Управа за одбрамбене технологије

 

Министарство економије и регионалног развоја:

 1. Министар, Небојша Ћирић
 2. Ненад Мијаиловић, саветник министра

Министарство унутрашњих послова Србије:

 1. Министар, Ивица Дачић
 2. Милан Васовић, начелник одељења за контролу промета и превоза опасних материја

 

Министарство финансија

 1. Министар, др Мирко Цветковић
 2. Ненад Раденковић, саветник министра 

 

Министарство спољних послова

 1. Министру, мр Вук Јеремић

 

Директорима предузећа Одбрамбене индустрије Србије

Председнику Синдикалне организације предузећа Одбрамбене индустрије Србије