УПРАВА

 • Управа има 31. члана. (списак). Формира комисије и радна тела ССМСа. Бира чланове већа СССС-а.
 • Управа доноси Пословник о свом раду.

ПРЕДСЕДНИШТВО


 • Председништво припрема седнице Управе.
 • Спроводи одлуке Управе ССМС-а.
 • Обавља послове у складу са Управом.

КОНГРЕС


 • Конгрес је највиши орган ССМС-а.
 • Конгресу претходе избори у ССМС-у.
 • Одржава се по правилу сваке пете године.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 26.9.2011.
Број: 65/2

- ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

- МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

- МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

- МИНИСТАРСТВУ ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

- МИНИСТАРСТВУ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

 

Управа Самосталног синдиката металаца Србије, проширена са директорима и председницима самосталног синдиката предузећа металске индустрије Србије и то: „ИМТ“ Нови Београд; АБС Минел трафо Младеновац; Група Застава возила Крагујевац; „Петар Драпшин“ Нови Сад; Концерн „Петар Драпшин“ Младеновац; Галеб ГТЕ Београд; Мајевица Холдинг АД Бачка Паланка; ХК „Каблови“ Јагодина; Индустрија мотора Раковица; „ППТ – Арматуре“ АД Александровац; „Прва петолетка – Цилиндри“ ад Трстеник; „Прва петолетка – ТМО“ Трстеник; МИН - Вагонка ад Ниш; ФРА Чачак; Слобода - апарати Чачак; Компанија „Слобода“ Чачак; Гоша - монтажа ад Велика Плана; Концерн Фабрика вагона Краљево; „Прва петолетка - Ремонт и енергетика“ Трстеник; „Прва петолетка – Заптивке“ Трстеник; „Прва петолетка – Сервоуправљачи“ Трстеник; „Прва петолетка - Индустријска пнеуматика“ Трстеник; „Прва петолетка – Хидраулика“ Трстеник; ИМК 14.октобар АД Крушевац; МИН - модел Ниш; МИН инжињеринг ад Ниш; МИН ливница Ниш; СЗП „Заваривач“ ад Врање; ДП „21.октобар“ Крагујевац; Гоша – СОЛКО доо Смедеревска Паланка; Ливница Топола; „Прва петолетка – промет“ Трстеник; „Прва петолетка – Кочна техника“ Трстеник; „Икарбус“ Земун; „Милан Благојевић – наменска“ ад Лучани; ФАП – Корпорација ад Прибој; ГОША – ФАМ Смедеревка Паланка; Гоша – Фабрика друмских возила Смедеревска Паланка; Застава – камиони Крагујевац; Телеоптик жироскопи доо Земун; МИН Локомотива Ниш, на заједничкој седници са Одбором за индустрију Републике Србије (који није имао кворум, па су и на тај начин чланови Одбора за индустрију, пре свега они из владајуће коалиције показали колико их интересује стање у металској индустрији и колико су спремни да то стање решавају), која је одржана 16. септембра 2011. године, усвојили следеће

З А Х Т Е В Е

 1. ЗАХТЕВА СЕ ОД МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ, МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА, МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И МИНИСТАРСТВА РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ДА НАЂУ НАЧИН И ОДБЛОКИРАЈУ РАЧУНЕ ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИРАЊА, А ЧИЈИ РАЧУНИ СУ БЛОКИРАНИ ЗБОГ СЕНТЕНЦЕ ПРАВНОГ МИШЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОДЛОЖЕ ДАЉЕ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, ДО КОНАЧНОГ РЕШАВАЊА ОВОГ ПРОБЛЕМА У ОВИМ И ДРУГИМ ПРЕДУЗЕЋИМА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ.

НА ТАЈ НАЧИН БИ СЕ ОВИМ ФИРМАМА ОМОГУЋИЛО ДА НОРМАЛНО РАДЕ И ПОСЛУЈУ, ДА ИЗВРШАВАЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА, РАДНИЦИМА И ДРЖАВИ А НЕ ДА СТВАРАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОДЛАЗАК У СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈУ.

 

 1. ЗАХТЕВА СЕ ОД ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ПОТПИСНИЦЕ СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКОГ СПОРАЗУМА), КАО И ОД РЕСОРНИХ МИНИСТАРСТАВА, АГЕНЦИЈА, ЈАВНИХ, КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ПРЕДУЗЕЋА ДА ПОСЛОВЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ, ПУТЕМ, НЕ МЕЂУНАРОДНИХ, НЕГО ДОМАЋИХ ТЕНДЕРА, ДАЈУ ПРЕДУЗЕЋИМА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ. (ПРИМЕР: СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ РАСПИСАЛЕ ТЕНДЕР ЗА РЕМОНТ 10 ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ЛОКОМОТИВА ПА ЈЕ НЕИЗВЕСНО ДА ЛИ ЋЕ ПОСАО ДОБИТИ МИН ЛОКОМОТИВА ИЗ НИША ИЛИ НЕКА ХРВАТСКА ФИРМА ИЛИ МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РАСПИСАЛО ТЕНДЕР ЗА НАБАВКУ 40 МАРИЦА И НЕИЗВЕСНО ЈЕ ДА ЛИ ЋЕ ПОСАО ДОБИТИ ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ ИЛИ НЕКА ТРГОВАЧКА ФИРМА КОЈА ПРЕДСТАВЉА СТРАНОГ ПОНУЂАЧА).

 

 1. ТРАЖИ СЕ ОД МИНИСТАРСТВА ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДА, У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ И ПОЛИТИКОМ РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2011. ДО 2020. ГОДИНЕ ПРИПРЕМИ ПРОГРАМ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И ОТПОЧНЕ ЊЕГОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ, НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ОКТОБРА МЕСЕЦА 2011. ГОДИНЕ.

 

 1. РАДНИЦИ МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ РЕШЕНИ СУ ДА СВОЈЕ ПРАВО НА РАД И ПРИСТОЈНУ ЗАРАДУ ОСТВАРУЈУ И БРАНЕ СВИМ СРЕДСТВИМА.

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ПРЕДЊИ ЗАХТЕВИ, У НАЈКРАЋЕМ РОКУ НЕ ИСПУНЕ, ОРГАНИЗОВАЋЕМО ПРОТЕСТЕ ИСПРЕД МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Одбор за индустрију Председник, Милорад Буха (сагласан са текстом и захтевима)