O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

У згради Савеза самосталних синдиката у Сали на V спрату са почетком у 12.00 сати обележен је традиционално 6. август Дан рудара Србије. После подсећања на први штрајк рудара 1903. године у Сењским рудницима, као и на садашњи положај рудара и потребу озбиљнијег анажовања Владе Републике Србије на обезбеђењу услова рада и бенефицираног радног стажа рудара подземне експлоатације, прешло се на поделу пригодних поклона и одржавање конференције за штампу.
У 13.00 сати, рудари су заједно са својим председницима и председником Самосталног синдиката металаца Србије Зораном Вујовићем имали пријем у Министарству животне средине, рударства и просторног планирања Србије. После пријема, уприличен је свечани ручак за све присутне у згради Владе републике Србије.