O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.6.2011.. ИЗВОР: ССМС

ДЕЛАГАЦИЈА ССМС ПОСЕТИЛА САЈАМ НАОРУЖАЊА

Зоран Вујовић, председник Самосталног синдиката металаца Србије са својим сарадницима посетио је 5. Међународни сајам наоружања који се одржава у Београду у периоду од 28.6. до 01.7. 2011.год.

У билетералним разговорима са представницима излагача „Заставе- камиона“, „Телеоптика – Жироскопа“, „ФАП-а“, „Прве Петолетке“, „Утве“ и осталих домаћих произвођача наоружања, Председник ССМС је упознат са новим технологијама, новим производима и пословним резултатима ових фабрика.

На крају посете Председник се у своје име и у име својих сарадника захвалио на посвећеној пажњи делегацији ССМС.