O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.6.2011.. ИЗВОР: ССМС

ДЕЛАГАЦИЈА ССМС ПОСЕТИЛА БОР

 

Председник Самосталног синдиката металаца Србије, је 28.6.2011. године,  са својим сарадницима посетио РТБ Бор и присуствовао свечаном полагању камена темељца за градњу нове топионице и фабрике за прераду сумпорне киселине.


Поред осталих гостију, страних амбасадора и пословних партнера свечаности су присуствовали и Оливер Дулић, министар за рударство , Небојша Ћирић, министар за економију и регионални развој,  са својим сарадницима.
Поред ове свечаности Оливер Дулић, Небојша Ћирић и Млађан Динкић су  у центру Бора открили споменик Ђорђу Вајферту, великом српском индустријалцу и зачетнику рударства у Србији.