O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 27.02.2017.
Број: 10/1

САМОСТАЛНОМ СИНДИКАТУ „МАGNETI MARELLI
-н/р Председнику-

 

Поштовани колега,

Из информација са којима Самостални синдикат металаца Србије располаже може се закључите да пословно руководство „Magneti marelli“ апсолутно не разуме оправдане захтеве радника за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у „Magneti marelli“.

Изгледа да се њима чини да је радничка плата од 30.000 динара превелика а да je њима њихова од ко зна колико пута већа мала и да само они заслужују велике плате.

Из тог разлога, Самостални синдикат металаца Србије и зато што сте скромни и компанијски одговорни, у потпуности подржава ваш штрајк, јер је то, изгледа једини начин да решите своје оправдане и скромне захтеве.

Захтевамо од ХР менаџера „Magneti marelli“ да одмах прими Штрајкачки одбор на преговоре и договори се о испуњењу радничких захтева. Такође, упозоравамо менаџера да не крши одредбе Закона о штрајку,  јер се на радна места радника који штрајкују не могу запошљавати нити ангажовати други радници.

Металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић, с.р.

 

Преузмите документе:

 

Саопштење за јавност 24.02.2017

Упозорење 24.02.2017

Самосталном Синдикату "MAGNETI MARAELLI"