O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 20.12.2016.
Број: 73

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Г-дину Александру Вучићу

 

Поштовани Председниче Владе,

Самостални синдикат металаца Србије је, на пригодним састанцима, информисан од стране синдиката и пословодства привредног друштва „ИКАРБУС“ АД о стању и перспективи овог друштва.

Ево неколико чињеница:

  • ИКАРБУС АД, који је у већинском државном власништву, тренутно се налази у поступку за испитивање испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.

 

  • Последњих месеци су интензивирани разговори руководства фабрике са Холдинг компанијом ПОЛ-МОТ из Пољске, која је заинтересована за приватизацију ИКАРБУС-а.

 

  • Тренутно је у току производња 25 аутобуса за купце из Београда и Новог Сада.

 

  • У току су и преговори за извоз 50 аутобуса на иранско тржиште, са могућношћу да број аутобуса буде већи.

 

  • ЈКП ГСП „Београд“ је расписао тендер за куповину 30 зглобних аутобуса. Добијање овог посла знатно би ојачало ситуацију ИКАРБУС-а пред доношење Одлуке о усвајању Унапред припремљеног плана реорганизације.

 

ИКАРБУС планира да учествује на овом тендеру и обезбедио је банку која би финансирала производњу аутобуса, али је проблем што Фонд за развој одбија да их прати са гаранцијама, као што је то био случај до сада.

На крају хоћемо да напоменемо и то да је у ИКАРБУС-у тренутно запослено око 280 радника који примају, истина ниске зараде, али плаћају порез и доприносе и да је перспектива овог привредног друштва, са могућношћу и новог запошљавања, а ако се испуне сви горе навдени планови, веома добра и да ћемо тако добити једно стабилно друштво, што нам је свима у интересу.

Поштовани Председниче Владе, молим Вас да учините све што је у Вашој моћи да, краткорочно, ИКАРБУС добије гаранције, како би добио наведени посао, јер ће у супротном бити онемогућено даље функционисање фабрике, а да се, након стабилизације производње, обаве разговори са свим заинтересованим купцима у циљу приватизације ИКАРБУСА.

Са великим очекивањима, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић