O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

БЕОГРАД, 21.03.2011. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

Зоран Вујовић председник Самосталног синдиката металаца Србије са својим сарадницима: потпредседником Самосталног синдикатам металаца Србије,  Божидаром Тодоровићем и секретаром Самосталног синдиката металаца Србије,  Љубодрагом Цвркотићем,  посетио је Синдикалну организацију и предузеће „Гоша монтажа“ а.д. у Великој Плани и погон у Смедеревској Паланци.   

У разговорима са генералним директором,  Бранком Шљиварем, председником Синдикалне организације Гоша Монтажа а.д.Славком Благојевићем, директором производње Александром Рашовићем и финасијским директором Зденком Лалићем разматране су и следеће теме:

  • заједничка борба против сиве економије и рада на црно
  • поштовање колективног уговора код послодавца, колективног уговора о  безбедности и здрављу на раду и проблеми општег колективног уговора.
  • грански Колективни уговор металаца и грађевине
  • заједничке активности на подршци министарстава за лакше услове и приступ тендерима за јавне послове и набавке
  • захтев Влади Републике Србије за измену пореских захватањаи смањење доприноса и ПИО како би се створили услови за раст зарада и развој фирми и повећање запослености.
  • смањити доприносе држави и смањити порез на добит, како би се средства уложила у инвестиције и развој производње што би довело до отварања нових радних места.

 

Након завршених разговора делегација ССМС је обишла производнe погоне и одржала конференцију за штампу.