O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 14.12.2015.
Број: 135/2

ШЕФУ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ РС
-Господину Ивици Којић-

 

Поштовани,

У име Индустријског синдиката Србије и у име Самосталног синдиката металаца Србије обраћамо Вам се за помоћ за решавање проблема у привредном друштву ТФ Фабрика каблова Зајечар.

Ми знамо да сте Ви укључени и да сте показали добру вољу за помоћ горе поменутом привредном друштву.

Међутим, председник града Зајечара још увек неће да изврши правоснажна решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине и поред свих правоснажних Решења Министарства пољопривреде о враћању више наплаћених средстава за заштиту животне средине.

Не разумемо такву бахатост и самовољу, али ће такво понашање радници привредног друштва ТФ Фабрике каблова на локалним изборима знати да казне.

Из тог разлога, а и из чињенице да послодавац сада припрема активности за проглашавање одређеног броја радника за технолошки вишак, молимо Вас за хитан састанак. На састанку бисмо разговарали о могућим решењима за насталу кризу и договор о заједничким активностима.

У раду састанка би учествовали представници послодавца и синдиката привредног друштва, као и председник Индустријског синдиката Србије и Самосталног синдиката металаца Србије.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић

ИНДУСТРИЈСКИ СИНДИКАТ СРБИЈЕ, Председник, Драган Матић