O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 14.9.2015.
Број: 111

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру Александру Вулину-

 

Поштовани Министре,

Самостални синдикат металаца Србије свакодневно прати стање у предузећима у реструктурирању, као и социјални и материјални положај радника у овим предузећима.

Сада желимо да Вам скренемо пажњу на веома тежак положај 243 радника у предузећу „Застава камиони“ у Крагујевцу.

Наиме, радници овог предузећа у реструктурирању већ више месеци нису примили плату (девет месеци) и можете замислити у каквој се ситуацији налазе ти радници и њихове породице.

Из тих разлога, као и због неизвесне будућности, како самог предузећа тако и тих радника, Самостални синдикат метлаца Србије Вас моли да овим радницима доделите једнократну социјалну помоћ.

Једнократна социјална помоћ би им значила да „закрпе“ неке дугове, прехране своје породице и да се, бар мало, не осећају одбаченим од друштва и иституција система.

У нади да ћете разумети апел радника „Застава камиона“ и Самосталног синдиката металаца Србије, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић