O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 04.8.2015.
Број: 101

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-н/р Директору Агенције-

 

Поштовани,

Самосталном синдикату металаца Србије обратила се за помоћ Синдикална организација Самосталног синдиката металаца ППТ „Кочна техника“ у стечају Трстеник, са молбом да закажемо састанак са Директором Агенције за приватизацију.

Разлог за молбу је чињеница да постоје интересовања за узимање у закуп имовине овог привредног друштва.

По информацијама са којим располажем идеја за узимање у закуп „Кочне технике“ добила је позитивно мишљење представника Министарства привреде. Међутим, разговори који су вођени од стране заинтересованих закупаца са стечајним управником, нису дали очекиване резултате. Чије је интересе бранио стечајни управник проценићете сами.

Имајући пре свега у виду интерес радника, као и привредног друштва, оцењујемо да је неопходно да у најкраћем могућем року одружимо састанак и утврдимо да ли постоје реални услови и разлози за давање у закуп имовине привредног друштва ППТ „Кочна техника“ у стечају.

Састанку би присуствовали представници заитересованих закупопримаца и представници Самосталног синдиката металаца Србије.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић

 

Београд, 05.8.2015.
Број: 101/1

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-н/р Директору Агенције-

 

Поштовани Директоре,

У име Самосталног синдиката металаца Србије захваљујемо се на брзој и одговорној реакцији и на заказивањеу састанка везано за проблеме „Кочне технике“ за петак 07.8.2015. у 12.30 часова.

Међутим, од Ваше сараднице сам добио информацију да на састанак са Вама и Вашим сарадницима треба да дођем само ја, без заинтересованих закупаца.

Поштовани Директоре, састанак је са наше стране замишљен управо као разговор, односно као преговори са потенцијалним закупцем имовине „Кочне технике“.

Имајући то у виду, морам да Вас молим да за планирани састанак примите, пре свега, заинтересованог закупца и представнике Синдикалне организације Самосталног синдиката металаца из „Кочне технике“. Ако ово није могуће у предложеном термину, молимо Вас да, у складу са најавама Министарства привреде, да је закуп једно од решења за предузећа у стечају да определите други термин за разговор како смо горе навели.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић