O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 15.7.2015.
Број: 99

ПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ ПОЉСКЕ

 

Поштовани,

Ово је рецепт за гашење фабрика у Србији и за остављање радника без средстава за егзистенцију. Да ли је то нормално понашање не знамо, процените и сами.

Наиме, у прилогу овог дописа достављамо Вам допис - апел директора ТФ Кабле Фабрика каблова Зајечар, у коме износи тврдњу да су, због неразумевања или незнања пореске администрације града Зајечара, блокирани сви рачуни ове фабрике, а то значи да иста не може да ради нити да по том основу остварује приход и измирује своје обавезе према Држави и радницима.

Из дописа- апела директора можемо извући и други, веома важан, проблем а то је да су парафискални намети привреди толико велики да ће угушити и оно мало привредних друштава које на овом тржишту покушава да ради и оствари профит.

Поштовани, молимо Вас да реагујете одмах, да наредите локалној администрацији у Зајечару да одмах одблокирају рачуне предузећа ТФ Кабел Фабрика каблова Зајечар и да одмах донесу решење по жалби ове фабрике.

Такође, ако мислимо да имамо конкурентну привреду, да привлачимо стране инвеститоре, морамо одмах да извршимо анализу парафискалних намета привреди и да их прилагодимо непходности већег запошљавања, расту стандарда радника и грађана.

У очекивању Вашег реаговања и заказивања састанка са руководством фабрике, металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић

АПЕЛ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА

преузмите документ