O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.5.2015.
Број: 79/3

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Помоћнику министра господину Милуну Тривунцу-

 

Поштовани,

У складу са нашим договором за састанак у петак 29. маја 2015. године у просторијама Вашег Министарства, са почетком у 13,00 сати, обавештавамо Вас о предузећима у реструктурирању која ће учествовати на састанку:

  • „14. Октобар“ Крушевац,
  • ИМР Раковица,
  • ИМТ Нови Београд,
  • Минел трансформатори Рипањ,
  • Заваривач Врање,
  • „Петар Драпшин“ Младеновац,
  • Фабрика вагона Краљево
  • Ливар Топола и
  • Утва Панчево

 

Предлажемо да на састанку учествују директори наведених предузећа и представници синдиката две репрезентативне централе (Самостални синдикат металаца Србије и Грански синдикат металаца „Независност“).

ГРАНСКИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА "НЕЗАВИСНОСТ"
Председник, Ненад Матић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић