O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 22.5.2015.
Број: 80

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић

 

Поштовани Председниче,

Користимо прилику да Вас информишемо да смо на седници Социјално-економског савета Републике Србије упознати са предлозима Министарства привреде везано за решавање питања предузећа у реструктурирању и даљу примену, односно измену и допуну Закона о приватизацији.

Оценили смо као позитиван став напоре Министарства да се за многа предузећа у реструктурирању пронађе најпогоднији модел приватизације, као и да се та предузећа на извесно време заштите од принудне наплате.

Оно због чега Вам се обраћамо, јер верујемо у Вашу истинољубивост и правдољубивост, као и жељу и напоре да заштитите све грађане Републике Србије, јесте да покушамо да нађемо решења и за многа друга предузећа која су по нашем мишљењу такође важна за привреду Србије. Ту, пре свега, мислимо на 14.октобар из Крушевца, Групу застава возила из Крагујевца, ИМР и ИМТ из Београда, Мајевицу из Бачке Паланке, Фабрику вагона и Гибњару из Краљева, Заваривач из Врања итд...

Наш предлог је да свима на неки начин дамо шансу пре него се отворе стечајни поступци, као на пример да покушамо да кроз припрему докумената објавимо јавни позив, или да кроз унапред припремљени план реорганизације каналишемо даљи пословни живот ових предузећа. Једном речју, све је боље од стечаја јер се плашимо да ће кроз стечај нестати тих предузећа а радници ће остати без посла.

Молимо Вас да нађете 15-так минута времена за кратак састанак на коме би, уколико је то потребно, додатно појаснили наше скромне предлоге.

ГРАНСКИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА "НЕЗАВИСНОСТ"
Председник, Ненад Матић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић