O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 20.4.2015.
Број: 72/1 

АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
-н/р Директору Агенције-

 

Поштовани,

Користимо прилику да потврдимо и прихватимо договор са министром привреде Жељком Сертићем да се у Агенцији за приватизацију обави разговор са свим предузећима у реструктурирању (односно са друштвеним капиталом) у циљу коначног договора процеса приватизације за ова предузећа.
Састанку би присуствовали са стране предузећа директори и председници синдикалних организација Самосталног синдиката тих предузећа.

У складу са тим достављам достављамо Вам предлог распореда разговора:

ПЕТАК, 24.4.2015.године

 • Петар Драпшин Нови Сад                 ......          10:45 часова
 • Новкабел Нови Сад                           ......          11:30 часова
 • Ливар Топола                                    ......          12:15 часова

 

ПОНЕДЕЉАК, 27.4.2015.године

 • Ауто делови Кнић                              ......          10:00 часова
 • Група Застава возила Крагујевац      ......          10:45 часова
 • Гибњара Краљево                              ......          11:30 часова
 • Зорка обојена Шабац                         ......          12:15 часова

 

УТОРАК, 28.4.2015.године

 • ППТ Трстеник                                     ......          10:00 часова

 

СРЕДА, 29.4.2015.године

 • Икарбус  Земун                                  ......          10:00 часова
 • Минел трансформатори Рипањ        ......          10:45 часова
 • Гоша Холдинг Смед. Паланка            ......          11:30 часова
 • ИПМ Мајданпек                                  ......          12:15 часова

 

ЧЕТВРТАК, 30.4.2015.године

 • Метал Системи Крагујевац                ......          10:00 часова
 • 21. Октобар Крагујевац                     ......          10:45 часова
 • Фабрика резног алата Чачак             ......          11:30 часова
 • 14. Октобар Крушевац                       ......          12:15 часова

 

ПОНЕДЕЉАК, 04.05.2015.године

 • Петар Драпшин Младеновац             ......          10:00 часова
 • Заваривач Врање                               ......          10:45 часова
 • Фабрика вагона Краљево                  ......          11:30 часова
 • Фабрика каблова Јагодина                ......          12:15 часова

 

Поштовани,

У случају евентуалних измена предложеног распореда контактирати Љубодрага Цвркотића секретара Самосталног синдиката металaца Србије.
Контакт телефон: 062/442917; 011/3231641 или Е-маил: sms@sindikat.rs