O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 17.2.2011. БРОЈ 2, ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

 

  • ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Борису Тадићу

  • ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Мирку Цветковићу

  • МИНИСТРУ  ФИНАНСИЈА, Дијани Драгутиновић

  • МИНИСТАРСТВУ  ЗА ЕКОНОМИЈУ И РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

       

Поштовани,


Није нам намера да опструишемо штрајк просветних радника,  али радници металне индустрије Србије налазе се у веома критичној социјалној и материјалној ситуацији.
Већина радника своју зарађену плату прима са закашњењем од више месеци и то на нивоу минималне зараде а и они радници који примају просечне плате у металској индустрији Србије од 22.000 динара не могу себи и својој породици да обезбеде здрав и нормалан живот.
Поред овог проблема радницима у металској индустрији Србије угрожено је и само радно место јер представници власти и послодавци најлакше посежу за социјалним програмом и раднике проглашавају технолошким вишком.


Поред свих ових проблема радници металске индустрије Србије немају ни Грански колективни уговор,  јер Влада Републике Србије не разуме шта је то (како дргачије да протумачимо њихово ћутање на овај проблем) а Унија послодаваца Србије нема капацитета да тај докуменат заједно са Самосталним синдикатом металаца Србије  квалитетно донесе.
Једном речју,  у металској индустрији Србије о радницима нико не води рачуна и сви гледају како да му смање или отму плату или како, због смањивања трошкова,  да га оставе без радног места.
Имајући у виду да сте предусретљиво ступили у преговоре са неким другим синдикатима, чији радници имају далеко већу плату наго радници у металној индустрији Србије,  који стварају нову вредност и на тај начин пуне буџет, захтевамо од Вас да у име 70.000  чланова овог синдиката ступите у преговоре са нама како би нашли решење и за нагомилане проблеме у металској индустрији Србије.
Ако немате разумевања за раднике у металској индустрији Србије, не видими ни један разлог због чега наша права не би бранили генералним штрајком и протестима.


У очекивању Вашег хитног позива, металски поздрав,