O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 06.02.2015.
Број: 32/1  

ПРЕДСЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Поштовани Председниче,

Самостални синдикат металаца Србије предузима све што је у његовој моћи да помогне привредном друштву МИН „Локомотива“ а.д. из Ниша да не оду у стечај и да добију гаранције, односно закључе уговор о послу који су добили на међународном тендеру за македонске железнице.

Наш циљ и мотиви су, пре свега, да радници у овом привредном друштву раде, да од свог рада примају зараду и да, заједно са својим породицама, не буду на терету ове државе.

Излаз постоји а то је да Држава да гаранције и да МИН „Локомотива“ закључи уговор са македонским железницама и тако обезбеди посао за ову годину, што ће им дати референцу и за друге међународне тендере.

Имајући у виду Ваше напоре за очување и покретање индустрије и довођење страних инвеститора молимо Вас да својим неспорним ауторитетом помогнете да ово привредно друштво преживи.

Предлажемо да у циљу међусобног информисања и договора одржимо састанак са Вама или са Вашим сарадницима. Напомињемо да уговор са македонским железницама мора да се потпише до 13. фебруара 2015. године, па је у том смислу Ваше хитно реаговање неопходно.

Металски поздрав.