O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 02.02.2015.
Број: 24/1

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру-

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру-

 

Поштовани министри,

Самосталном синдикату металаца Србије обратила се „апелом за помоћ“ Синдикална организација самосталног синдиката „Застава Инпро“ д.о.о. Из њиховог дописа, а и из чињеница које су нам познате, радници овог предузећа, а већина су особе са инвалидитетом, налазе се у веома тешкој ситуацији, блокиран им је рачун, не исплаћују зараде а имају извозне послове, које не би смели да угрозимо.

Поштовани министри, предлажемо Вам да већ сутра, екипа коју Ви одредите и ми из Самосталног синиката металаца Србије, посетимо „Заставу Инпро“ у Крагујевцу, утврдимо релевантне чињенице и договоримо се како да им помогнемо.

Имајући у виду да се ради, пре свега, о хуманом чину помоћи особама са инвалидитетом бићемо слодобни да Вас у току дана контактирамо телефоном ради организације састанка.

Металски поздрав.