O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 7/1
Београд, 19.01.2015.

JEДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
РУДАРСКО-МЕТАЛУРШКО- ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ
„Т Р Е П Ч А“ – ЗВЕЧАН
н/р  Душку Драговићу, председнику

 

Поштоване колеге,

У име Самосталног синдиката металаца Србије дајемо Вам пуну подршку у Вашим напорима које предузимате да спасетe рударско-металуршко хемијски комбинат „Трепча“ и на тај начин очувате радна места и егзистенцију запослених радника.

Самостални синдикат металаца Србије се придружује Вашим захтевима да се одбаци Предлог закона који је Влада Косова усвојила о промени власништва и организовања ове Компаније.

Сама чињеница је досадашњи менаџмент и радници Компаније „Трепча“ успели да покрену и одрже висок ниво производње и стандарда запослених даје Вам за право и обавезу да се борите за своје интересе и интересе рударско-металуршко-хемијског комбината „Трепча“.

Осуђујемо једнострано доношење оклука Владе Косова о судбини радника и захтевамо да, кроз дијалог, пре свега, радници, синдикат и менаџмент „Трепче“ одлучују о судбини Компаније.

Поштовани колега, молимо Вас да о нашој подршци информишете радника и менаџмент „Трепче“ и да им поручите да заједно морамо истрајати на напорима за очување Компаније, њене производње и стандарда радника.
Металски поздрав,