O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

БЕОГРАД, 02.02.2011. ИЗВОР: САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНФРАСТРУКТУРЕ
-н/р министру Милутину Мркоњићу-
-н/р помоћнику министра  Дејану Ласици-
-Управном одбору Железнице Србије-

Поштовани,


Самостални синдикат металаца Србије,  поново мора да реагује на, по ко зна који пут, непринципијелно понашање Управног одбора Железнице Србије.

Ко бре,  њих више подржава да поново расписују неке тендере за послове које могу да обаве домаћа предузећа, а који су условима тендера онемогућени да добију посао?

Знају ли господа из Управног одбора Железнице Србије да у Србији постоји предузеће које се зове МИН Локомотива, где је раскинута приватизација, именован заступник друштвеног капитала и покренут поступак реструктрурирања и што је најважније,  ово предузеће је специјализовано и може успешно да обави послове ремонта електричних локомотива серије 461 од 6000 КС?

Знају ли, такође, та господа да фирма из Хрватске, којој је, како чујемо, намењен цео посао, узима МИН Локомотиву за подизвођаче неких послова јер сама не може да их уради?

У синдикату смо мислили да је, доласком нових људи у Железнице Србије и Министарство инфраструктуре завршено са оваквим понашњем и да ће се пословима на домаћем тржишту запошљавати домаћа индустрија.

Са овим и другим пословима за Железнице Србије, за које такође чујемо да су намењене иностраним фирмама нема компромиса. Послови за домаће тржиште се  М О Р А Ј У додељивати домаћим предузећима.

Из тих разлога тражим хитан састанак са Министром,  господином Мркоњићем или помоћником министра,  господином Ласицом са очекивањем да се ово питање раши у корист наших предузећа и наших радника.

У супротном не можемо избеће синдикално реаговање,  а могуће је да ће се на овако понашање Железнице Србије осврнути и Инсајдер.

У очекивању Вашег хитног јављања, јер нема пречих послова од запошљавања домаће индустрије, металски поздрав.