O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 148/5-1
Београд, 25.11.2014.

 • МИН Локомотива,
 • МИН Вагонка,
 • МИН Холдинг,
 • Еи са свим зависним предузећима,
 • Застава ауто делови Кнић,
 • Метал системи Крагујевац,
 • Иво Лола Рибар и зависна друштва
 • ДМБ и зависна друштва,
 • Гоша Холдинг и зависна друштва,
 • ППТ Кочна техника,
 • ППТ Хидраулика,
 • ППТ Цилиндри,
 • ППТ Индустријска пнеуматика,
 • ППТ Заптивци,
 • ППТ Ремонт и енергeтика,
 • ППТ Исхрана,
 • ППТ Промет,
 • ППТ Обезбеђење,
 • Фабрика вагона Краљево,
 • Зорка обојена Шабац,
 • „Петар  Драпшин“ Нови Сад

 

Поштовани,

Обавештавамо вас да ће састанци у Агенцији за приватизацију ИПАК ОДРЖАТИ, и то у четвртак 27.11.2014. године.

 • ЧЕТВРТАК 27.11.2014.г. по следећем распореду:

 

а) у   9,00  сати -       МИН Локомотива, МИН Вагонка и МИН Холдинг,

б) у   9,30  сати -       Еи са свим зависним предузећима

в) у  10,00 сати -        Застава ауто делови Кнић, Метал системи Крагујевац,

г) у  10,30 сати -        Иво Лола Рибар и зависна друштва и ДМБ и зависна друштва,

д) у  11,00 сати -        Гоша Холдинг и зависна друштва,

ђ) у  11,30 сати -        ППТ Кочна техника, ППТ Хидраулика, ППТ Цилиндри, ППТ Индустријска пнеуматика, ППТ Заптивци, ППТ Ремонт и енергетика, ППТ Исхрана, ППТ Промет и ППТ Обезбеђење.

е) у 12,30 сати -         Фабрика вагона Краљево, Зорка обојена Шабац и „Петар  Драпшин“ Нови Сад

 

УЈЕДИЊЕНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ                 САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА
    МЕТАЛАЦА „НЕЗАВИСНОСТ“                                        С Р Б И Ј Е
   Члан Радне групе за област                             Члан Радне групе за област
      металске индустрије                                           металске индустрије

         /Ненад Матић/                                                    /Зоран Вујовић/

 

Број: 148/5-2
Београд, 25.11.2014.

 • ХК „Петар Драпшин“ Младеновац,
 • ИПМ Мајданпек Мајданпек,
 • Топола Ливар,
 • Мајевица Холдинг Бачка Паланка,
 • Заваривач Врање,
 • ХП Прва искра Београд
 • 21. Октобар Крагујевац
 • Индустрија каблова Јагодина и
 • Гибњара а.д. Краљево

 

Поштовани,

Обавештавамо вас да ће састанци у Агенцији за приватизацију ИПАК ОДРЖАТИ, и то у петак 28.11.2014. године.

 • ПЕТАК 28.11.2014.г. по следећем распореду:

 

а) у  9,00 сати -         ХК „Петар Драпшин“ Младеновац,

б) у  9,15 сати -         ИПМ Мајданпек Мајданпек,

в) у  9,30 сати -         Топола Ливар,

г) у   9,45 сати -         Мајевица Холдинг Бачка Паланака,

д) у 10,00 сати -         Заваривач Врање,

ђ) у 10,15 сати -         ХП Прва искра Београд

е) у 10,30 сати –        21. Октобар Крагујевац

ж) у 10,45 сати -        Индустрија каблова Јагодина и

з) у 11,00 сати -         Гибњара а.д. Краљево.

 

УЈЕДИЊЕНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ                 САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА
    МЕТАЛАЦА „НЕЗАВИСНОСТ“                                        С Р Б И Ј Е
   Члан Радне групе за област                             Члан Радне групе за област
      металске индустрије                                           металске индустрије

         /Ненад Матић/                                                   /Зоран Вујовић/