O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

  • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
  • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
  • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
  • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а СРБИЈЕ
  • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ
  • САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ

 

Београд, 03.10.2014.
Број: 119

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру

 

Поштовани Министре,

У свакодневном контакту са радницима и послодавцима, без обзира на начин организовања и тип власништва, сазнајемо и уочавамо тежину и безперспективност ситуације у привреди.

Без описивања проблема, једном речју привреда губи дах, нема раста, нема новог запошљавања а стандард радника се налази на доњој критичној граници издржљивости.

Шта да радимо?
Ми Вам предлажемо хитан састанак на коме би договорили и објавили основне правце спашавања привреде и радника, слободни смо рећи и државе, јер без стварања нове вредности нема изласка из кризе, а што би довело и до смиривања тензија и свима нама омогућило обављање посла на најодговорнији начин.

Посебно је важно да започнемо дијалог и договоре пре усвајања ребаланса Буџета за 2014. годину, јер када се усвоји Буџет онда разговор нема сврхе.

Предлажемо Вам да састанак одржимо у уторак 07. октобра 2014. године у преподневним сатима имајући у виду ваше обавезе око акције „Имате реч-будите део решења“.

Верујте да из најбољих намера на овај начин желимо да заједно са Вама станемо на пут још већем урушавању реалног сектора.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ
Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ
Председник, Драган Зарубица

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ
Председник, Љубиша Несторовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ-а СРБИЈЕ
Председник, Душко Вуковић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ
Председник, Радојко Јовановић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ
Председник, Вељко Милошевић