O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 18.9.2014.
Број: 112

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру Александру Вулин-

 

Поштовани Министре,

Пре неколико дана (27.8. и 28.8.2014. године) упутили смо Вам два дописа али још увек никакав одговор немамо са Ваше стране.

Сада Вам пишемо поводом два разлога:

1. Слободни смо да Вам поставимо питање а оно је: Да ли предузећу YURA Korporacija у Србији може неко да стане на пут поводом њиховог грубог кршења међународних конвенција, Устава РС, закона Србије када су у питању синдикална права?

Наиме, када Самостални синдикат металаца Србије формира синдикалну организацију у том предузећу и изабере председника и чланове органа синдикалне организације, YURA Korporacija одмах са тим радницима раскида радни однос. Не само то. Врхунац њихове дрскости је и то што траже брисање Синдикалне организације YURA Korporacija из Регистра Синдиката код Вашег Министарства.

2. Дана 10.9.2014. године смо одржали Председништво Самосталног синдиката металаца Србије где смо оценили да због ових а и других питања има потребе да одржимо заједнички састанак Председништва Самосталног синдиката металаца Србије и Вас.

Надамо се Вашем одговору.

Металски поздрав,

 

Београд, 18.9.2014.
Број: 112/1

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД
- Директору -

 

Поштовани,

Самостални синдикат металаца Србије у својој организацији има регистровану Синдикалну организацију Самосталног синдиката металаца Србије Yura Korporacija Рача и Синдикалну организацију Самосталног синдиката металаца Србије запослених у Yuracorporaciji Ниш. Наведене синдикалне организације су  по Правилнику о упису синдиката у регистар уписан у Регистар Синдиката Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Овим дописом желимо да Вас упознамо са неколико ствари, када је у питању фирма Yuracorporacijа и од Вас затражимо хитан састанак ради решавања насталих проблема.

Наиме када је Самостални синдикат металаца Србије наведене синдикалне организације уписао у Регистар, изабрао председника синдикалне организације и  чланове органа синдикалне орагнизације, Yuracorporacijа са тим радницима раскида радни однос грубо кршећи међународне конвенције, Устав РС, законе Србије и остала документа када су у питању синдикална права.

И то није све. Врхунац њихове дрскости је да од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања траже брисање синдикалне организације из Регистра синдиката.

Поштовани Директоре,

Састанак са Вама је веома хитан те Вас молимо да овај наш допис схватите веома озбиљно јер ради се о људима који су изгубили егзистенцију и угрозили своје породице.

Очекујући Ваш позив.
Металски поздрав,