O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 28.8.2014.
Број: 96

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру Александру Вулин-

 

Поштовани Министре,

Овим путем желимо да Вас информишемо о дешавањима у приватизованом предузећу Фрад Филтери доо Алексинац.
Наиме, због незадовољства радника и неисплата зарада 12-13. марта 2014. године, у организацији два репрезентативна синдиката фабрике Фрад Филтери Алексинац,  организован је штрајк у складу са Законом о штрајку.
Након завршетка штрајка сви чланови Штрајкачког одбора (9), заједно са председницима Синдикалне организације, добили су упозорење и отказ Уговора о раду од стране послодавца.
Уследиле су жалбе радника а Инспекторат за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донео је решења да се сви (9) радници, који су добили отказ Уговора о раду, врате на посао до окончања судског поступка који је у току.

Поштовани Министре,

проблем је настао што послодавац до данашњег дана није, неће и не жели да  поступи по донетим решењима и раднике врати на посао до окончања судског поступка.
Колико смо информисани, Ви и директор Инспектората за рад господин Бојан Јоцић сте упознати са овим проблемом, приликом Ваше недавне посете Алексинцу, и зато Вам предлажемо да у што краћем могућем року закажете заједнички састанак, како би смо решили овај проблем.

Металски поздрав.