O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 27.8.2014.
Број: 95

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
-н/р Министру Александру Вулин-

 

Поштовани Министре,

Известан број радника је остао без посла због пропале приватизације предузећа у коме су они радили. Ти радници и њихове породице налазе се у веома тешком материјалном и социјалном стању.

Они су се обратили Самосталном синдикату металаца Србије за помоћ. Ми покушавамо да дођемо до одговора на питање: ко је надлежан да помогне овим људима и њиховим породицама.

Контактирали смо многе агенције и министарства али су нам рекли да нису надлежни.

Из тих разлога а пре свега из жеље да помогнемо тим радницима који нису криви због такве приватизације, молимо Вас и предлажемо следеће:

  • да у најкраће могуће време, по могућношћу почетком следеће седмице, организујемо састанак код Вас;
  • на састанку би поред нас из Самосталног синдиката металаца Србије присуствовали и представници радника пропалих предузећа (Леминд Лесковац, ФЕП Доњи Милановац, Застава ауто делови Кнић, Акумулатори Сомбор и група предузећа из Бора које заступа Милованка Ристић).

 

Не треба да Вам пишемо да би сви били веома срећни када би до састанка дошло да када би бар мало разумели ове раднике и покушали да им помогнемо.

У очекивању Вашег позива, металски поздрав.