O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 23.7.2014.
Број: 79

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру-

 

Поштовани Министре,

Предузеће Интерлеминд из Лесковца је приватизовано 2005. године а већински власник је Валентин Захаријев, бугарски држављанин.

Неколико година након приватизације у овом предузећу настају озбиљни проблеми који доводе до тога да радници 20 месеци нису примили зараде, 16 месеци немају здравствено осигурање а већински власник се не појављује у предузећу 17 месеци.

Такође, плени се имовина по тужбама повериоца.  

У време министра Мировића, Министарство је разговарало са већинским власником Интерлеминда и дало му задатак да припреми план изласка из кризе овог предузећа. По нашим информацијама именовани то није урадио.

У решавање ових проблема укључила се и локална самоуправа.

Имајући у виду тежину проблема и судбину радника Интерлеминда молимо Вас да се укључите у решавање овог проблема.

У том смислу предлажемо састанак који би се одржао у понедељак, уторак следеће седмице у Министарству. На састанку би, поред представника Министарства привреде, присуствовали представници радника, локалне самоуправе, представници ССМС.