O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

У име Самосталног синдиката металаца Србије, у име мојих сарадника и у моје лично име свим рударима Србије честитамо 06. август - Дан рудара као помен на велики штрајк рудара Сењских рудника који је одржан давне 1903. године. Тада су рудари сложном акцијом добили боље услове рада, веће зараде а и вратили су на рад своје отпуштене колеге. И данас наша заједничка мисао јe управо то да рудари имају хуманије услове рада, да имају веће зараде и да имају слободу синдикалног организовања и деловања. Ове године Централна прослова обележавања Дана рудара организоваће се у руднику “Рудник” у месту Рудник. Тада ћемо заслужним рударима традиционално уручити сатове а у разговору са Министарством рударства заложићемо се да се интереси рудара везано за бенефицирани радни стаж и одлазак у пензију, као њихов велики проблем, реше што пре.