O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 08.7.2014.
Број: 73

СКУПШТИНА ГРАДА КРУШЕВЦА
- ГРАДОНАЧЕЛНИКУ-

 

Поштовани Градоначелниче,

Самостални синдикат металаца Србије је веома забринут за стање у ИМК „14. Октобар“, као и за социјални положај запослених који већ више месеци не примају зараду.

Наша оцена је да је стање крајње критично и да обавезује све нас да предузмемо све мере да се радници са улица врате у раднничке хале, да почну да раде и да редовно примају пристојне зараде.

Информишемо Вас да је Радна група предузећа у реструктурирању заузела став да се обаве разговори са свим градоначелницима градова где постоје предузећа металске индустрије у реструктурирању.

Из тих разлога тражимо хитан састанак са Вама да би смо се заједно заложили за решавање проблема предузећа и радника „14. Октобра“.

Предлажемо Вам да састанак одржимо сутра 09.7.2014. године, а најкасније до краја ове седмице у било које време.

Очекујемо Ваш позив,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Председник, Горан Милетић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ Председник, Зоран Вујовић