O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 07.7.2014.
Број: 71

ЧЛАНУ РАДНЕ ГРУПЕ ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

 

  • ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК
  • ФАБРИКА КАБЛОВА ЈАГОДИНА
  • 14. ОКТОБАР КРУШЕВАЦ
  • ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ
  • ИМТ НОВИ БЕОГРАД
  • ИМР РАКОВИЦА
  • ИКАРБУС

 

Радници Застава камиона из Крагујевца, незадовољни решавањем проблема предузећа у реструктурирању у металскoј индустрији Србије, дана 07.07.2014.г. па надаље, организују протест у центру града (код крста) у Крагујевцу.

Овим поводом заказујем ЈАВНУ СЕДНИЦУ РАДНЕ ГРУПЕ предузећа у реструктурирању металске индустрије Србије. Јавна седница Радне групе предузећа у реструктурирању одржаће се 08.7.2014. г. у Крагујевцу.
Такође је за 11.00 часова заказан и пријем чланова Радне групе предузећа у реструктурирању металске индустрије Србије код Градоначелника града Крагујевца, као и конференција за штампу.
Долазак чланова Радне групе је у 10:30 часова испред улаза Скупштине града Крагујевца.

Моле се чланови Радне групе да се одазову позиву, узму учешће у раду и дају свој допринос за решавање проблема у наведеним предузећима.

На јавну седницу Радне групе понети обележја својих синдикалних организација предузећа.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Председник, Горан Милетић