Поштована Министарко, 

Самостални синдикат металаца Србије са великом пажњом прати најављене реформе пореског система. 

Оцењујемо да праве, одмерене реформе пореског система могу дугорочно, позитивно да утичу на положај и развој металске индустрије,  а самим тим и на материјални и социјални положај радника у предузећима металске индустрије. 

Нашу пажњу је, поред осталог, привукла Ваша изјава, којом предлажете, да се у случају смањења стопе пореза, тај вишак средстава послодавца усмери у зараде радника. То је једна од идеја и Самосталног синдиката металаца Србије на који начин би се повећао веома низак просек зарада радника у металској индустрији,  а самим тим побољшао би се и њихов метеријални положај. За раднике у металској индустрији Ваше настојање у смислу горе изнетог је веома важно. Из тог разлога Самостални синдикат металаца Србије и ја лично,  дајемо Вам  пуну подршку да истрајете у Вашем предлогу. У колико Вам на овом послу затреба помоћ Самосталног синдиката металаца Србије,  ми Вам стојимо на располагању. 

Металски поздрав.  

Povratak na stranicu Aktuelnosti