O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ


Београд, 6.јун 2014.

- Председнцима самосталних синдиката
- Председницима самосталних синдиката на територији

Поштовани,

С обзиром на дезинформације које су присутне ових дана у медијима, као и изјаве да је скоро све договорено са синдикатима везано за нови закон о раду, обавештавамо чланство да је најновији нацрт тог закона, који је припремило Министарство рада, неприхватљив за Савез самосталних синдиката Србије.
То је недвосмислено речено и на последњој седници Већа СССС, одржаној 4. јуна 2014. године, на којој је закључено да ће, уколико се нови закон не врати у оквире који су раније договорени са премијером Александром Вучићем, синдикат морати да прибегне другим, радикалним видовима синдикалне борбе.
Наши чланови Радне групе за измене Закона о раду су у последња три и по месеца усаглашавали ставове о пет најважнијих тема које треба да регулише нови закон о раду - рад на одређено време, откази од стране послодавца, отпремнине, проширено дејство колективног уговора и минимална зарада. Уместо да обради само тих пет елемената који су договорени с премијером, у новом тексту нацрта самоиницијативно су унете измене које са синдикатима нису
усаглашене.
Савез обавештава чланство да ће, по сваку цену, бранити тешко стечена права радника и синдиката и да се никада неће сагласити са укидањем проширеног дејства колективног уговора, нити са изменама које би довеле до смањења зарада. Јасно смо, такође, рекли да смо против смањивања зарада у јавном сектору. Још верујемо да ће разум превладати, да власт неће подлећи притисцима са стране и да ће се, социјалним дијалогом, доћи до компромиса. У супротном, реаговаћемо адекватно, што подразумева све облике синдикалне борбе.

Молимо Вас да, у циљу информисања чланства, свим председницима ваших синдикалних организација проследите овај допис.

С поштовањем,