O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Број: 64
Београд, 29.5.2014. 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Државном секретару Драгану Стевановићу-

 

Поштовани,

У складу са нашим начелним договором достављамо Вам предлог распореда састанака са предузећима у реструктурирању.

Састанку ће присуствовати директори и председници синдикалних организација Самосталног синдиката металаца Србије.

СРЕДА 04. 05. 2014.

  • ИМР-РАКОВИЦА
  • ИМТ-НОВИ БЕОГРАД
  • ИКАРБУС-ЗЕМУН
  • ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК-ЧАЧАК

 

ЧЕТВРТАК 05.05.2014 (ИЛИ ПЕТАК)

  • ПРВА ПЕТОЛЕТКА - ТРСТЕНИК
  • „14 ОКТОБАР“ КРУШЕВАЦ)
  • 21 ОКТОБАР“ КРАГУЈЕВАЦ
  •  ФАБРИКА КАБЛОВА -ЈАГОДИНА

(за све састанке предлажем да почну у 12,00 и да укупно трају један сат.

СЛЕДЕЋЕ СЕДМИЦИ (датуме и време ћемо ускладити):

ПРВИ ДАН
- ГОША (СВИ ЗАЈЕДНО)-СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
- ФАБРИКА ВАГОНА - КРАЉЕВО
- МАЈЕВИЦА (СВИ ЗАЈЕДНО)-БАЧКА ПАЛАНКА
- УТВА- ПАНЧЕВО

ДРУГИ ДАН
- ИПМ - МАЈДАНПЕК
-„ПЕТАР ДРАПШИН“ - МЛАДЕНОВАЦ
-„ПЕТАР ДРАПШИН“ - НОВИ САД
- ЗАСТАВА ЛИВНИЦА -  ТОПОЛА

ТРЕЋИ ДАН
-КРУШИК ПЛАСТИКА -  ОСЕЧИНА
-ЕИ - НИШ
-МИН ВАГОНКА - НИШ
-МИН ЛОКОМОТИВА - НИШ
-МИН ХОЛДИНГ - НИШ
-ЗОРКА ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА  - ШАБАЦ

ЧЕТВРТИ ДАН
- ЗАВАРИВАЧ - ВРАЊЕ
- МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ – РИПАЊ БЕОГРАД
- ЗАСТАВА КАМИОНИ - КРАГУЈЕВАЦ
- СЕДИШТА – ПРИБОЈ

ПЕТИ ДАН
-СЛОБОДА АПАРАТИ - ЧАЧАК

Молим те да нас обавестиш о овом предлогу,  како би на време могли да све даље организујемо.

Ако се слажеш ми би скренули пажњу директорима да буду конкретни са предлозима за решавање питање предузећа којим су на челу.

Металски поздрав.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић