O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 20.5.2014.г.
Број: 54

ЧЛАНУ УПРАВЕ
САМОСТАЛНОГ СИНДИКАТА МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

 

Поштовани колега,

не треба много објашњавати у каквој се ситуацији налазе грађани и радници који су због ове елементарне катастрофе остали без своје куће или стана, којима је бујица однела летину или којима је фабрика под водом.

Из тог разлога, као и због тога што се и Држава налази у тешкој ситуацији спашавајући електроенергетске капацитете, водоводе и другу инфраструктуру, предлажемо Вам да, и овај пут, радници металске индустрије Србије буду солидарни.

Предлажемо Вам да Управа Самосталног синдиката металаца Србије донесе одлуку да предложи свим председницима синдикалних организација наших предузећа да, код радника и  својих послодаваца, покрену иницијативу да се одрекнемо једне дневнице од зараде за помоћ унесрећеним грађанима.

Ако је предлог прихватљив предлажемо да акција ССМС траје од дана доношења одлуке до краја јуна 2014. године.

Ако се слажете акцију можемо да изведемо тако што ће Самостални синдикат металаца Србије отворити наменски текући рачун на коме би се скупљала средства за помоћ грађанима и са кога би се сваких седам дана уплаћивала средства на рачун солидарности отворен од стране државе.

Други начин је да послодавци у тренутку исплате зараде радницима једну дневницу директно уплате на рачун солидарности отворен од стране државе.

Ако прихватите овај предлог било би добро да нас председници синдикалних организација информишу о уплатама да би могли да о томе извештавамо медије.

Поштовани колега,

Молимо Вас да нас о ставу обавестите одмах, како би могли да предузимамо одређене активности. Колегиница Сандра ће бити задужена за контакте са Вама.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић