O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 16.5.2014.
Број: 52/1

ПРЕДУЗЕЋА МЕТАЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
-н/р Председницима Синдикалних организација-
-н/р Директорима-

 

Поштовани,

Радна група предузећа у реструктурирању је одржала два радна састанка, дана 28.4.2014. и 16.5.2014. године у Самосталном синдикату металаца Србије, у Београду.

Са састанка одржаног дана 28.4.2014. године упућен је допис господину Душану Вујовићу, министру привреде са следећим захтевима:

  1. Да се до 14. маја 2014. године нађе решење за продужење рока за заштиту рачуна предузећа у реструктурирању до краја 2014. године;
  2. Да се деблокира Фонд за развој Републике Србије ради омогућавања давања кредита за обртна средства и позајмице за редовну исплату минималних зарада;
  3. Да Министар организује састанке са представницима предузећа у реструктурирању ради сагледавања проблема и решавања истих.

 

На другом састанку Радне групе одржаног дана 16.5.2014. године констатовано је да је наш први захтев у међувремену реализован одлуком Владе РС и Народне скупштине РС, док друга два захтева нису узета у разматрање и по њима немамо никаквог одговора надлежног министарства. На основу тога, Радна група предузећа у реструктурирању донела је закључак да затражи до 21. маја хитан пријем код Министра привреде.

Уколико се тај захтев не реализује до наведеног рока бићемо приморани да организујемо све законом дозвољене протестне активности.

Поштовани,

Молимо вас да са овим дописом упознате органе синдикалне организације, све запослене и пословодство предузећа, како би сте узели учешће у протестним активностима ако до њих дође.

Такође вас молимо да одржите конференције за медије на којима ћете их  известити о тренутној ситуацији у вашем предузећу и упознати их са овим нашим дописом.

Записнике са одржаних састанака доставити Самосталном синдикату металаца Србије (факс: 011/3231-641, 011/3340-722 или на е-mail  sms@sindikat.rs или samostalnimetalci@gmail.com.

Уколико процените да вам је потребна наша помоћ и евентуално наше учешће на конференцијама за медије благовремено нас обавестите.

Металски поздрав,

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ  РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ,
Председник, Горан Милетић

Београд, 16.5.2014.
Број: 52

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
-н/р Министру господину Душану Вујовићу-

 

Поштовани Министре,

Захваљујемо се на напорима које сте предузели за израду и усвајање  Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији, који ће на одређено време одложити питање блокада рачуна предузећа у реструктурирању.

Међутим, стање у предузећима у реструктурирању и међу радницима тих предузећа је веома критично, без перспективе и наде.

Предлоге за почетно решавање стања предложили смо Вам у допису број 42/1 од 28. априла 2014. године који смо Вам доставили 30. априла 2014. године.

Позив за разговор са Ваше стране још нисмо добили.

Очекујемо, и молимо Вас да нас позовете најкасније до средине (21. маја 2014. године) следеће седмице.

Поштовани Министре, ако нас не примите и ако се питање предузећа и радника у реструктурирању не почне брзо и ефикасно решавати ССМС ће бити приморан да организује све законом дозвољене протестне активности.

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ, Председник, Зоран Вујовић

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ  РАДНА ГРУПА ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ,
Председник, Горан Милетић