O КОНГРЕСУ:

Неколико информација о Конгресу...

Конгрес Самосталног синдиката металаца Србије покривен је члановима Статута ССМС-а: 77,78,79 и 80. Конгрес сачињавају чланови Управе, Статутарног и Надзорног Одбора ССМС-а, а из претходног сазива и одређен број делегата које бирају: Одбор Покрајинске организације ССМС-а, Одбор организације ССМС-а за град Београд и Одбори Регионалних организација ССМС-а.

Конгрес пуноважно ради ако је присутно више од половине делегата, а одлуке Конгреса су донете ако се за њих изјасни више од половине присутних бирача.

O УПРАВИ:

Неколико информација о Управи:

У складу са Статутом и Програмом рада Управа ССМС-а: заузима ставове и доноси одлуке с циљем остваривања програмских задатака и утврђује активности на њиховом остваривању, доноси и реализује годишњи план рада и Финансијски план разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијски извештај, доноси одлуке у вези са оснивањем и учлањењм у савезе и асоцијације синдиката, дефинише и реализује политику међународне сарадње, утврђује предлоге ставова одлука и докумената за Конгрес ССМС-а (комплетну делатност Управе можете погледати у Статуту Самосталног синдиката металаца Србије, чланови 81, 82, 83, 84, 85)

Управа ССМС-а пуноважно ради ако на седници присуствује више од половине чланова, а одлуке су донете ако се за исте изјасни више од пловине присутних чланова Управе

Управа ССМС-а може по потреби одржавати проширене седнице. На проширеним седницама ставове заузимају и одлуке доносе само чланови Управе ССМС-а.

Београд, 13.5.2014.
Број: 50


РАДНА ГРУПА
ПРЕДУЗЕЋА У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

 

  • ФАБРИКА РЕЗНОГ АЛАТА ЧАЧАК
  • ФАБРИКА КАБЛОВА ЈАГОДИНА
  • 14. ОКТОБАР КРУШЕВАЦ
  • ЗАСТАВА КАМИОНИ КРАГУЈЕВАЦ
  • ИМТ НОВИ БЕОГРАД
  • ИМР РАКОВИЦА
  • ИКАРБУС

 

Поштовани,

Позивамо Вас да присуствујете састанку Радне групе предузећа у реструктурирању.
Састанак ће се одржати у ПЕТАК 16.5.2014. године у сали на петом спрату зградe Савеза самосталних синдиката Србије у Београду, Дечанска 14, са почетком у 10,00 сати, са следећим  

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

  • Договор о акцијама према Министарству привреде за реализацију наших захтева.

 

Металски поздрав,

 

Достављено:

  • Члановима Радне групе
  • Директорима предузећа